Cenníky

Cenník za výkon technických kontrol.

Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly vozidiel v plnom rozsahu.1

Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2 /

16,00 EUR

2

Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L3, L4, L6 /

25,00 EUR

3

Osobné a dodávkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t., motorové troj a švorkolky - M1, N1, L5, L7

28,00 EUR

4

Osobné a dodávkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t., motorové troj a švorkolky - M1, N1, L5, L7 + LPG, CNG, NG, hybrid

30,0 EUR

5

Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1

13,00 EUR

6

Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2

21,00 EUR

7

Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4

25,00 EUR

8

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 /

44,00 EUR

9

Nákladné a špeciálne motorové vozidlá, autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 + LPG, CNG, NG /

47,00 EUR

10

Kolesové traktory / T1 - T5 /

34,00 EUR

11

Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C1 - C5 + Ps /

38,00 EUR

Opakované a zvláštne kontroly technického stavu v čiastočnom rozsahu.

1

Opakované kontroly do 24 hod - po kontrole u nás

5,00 EUR

2

Opakované kontroly pre L1 - L7, M1, N1, O1, R1 po kontrole u nás

5,00 EUR

3

Opakované kontroly pre L1 - L7, M1, N1, O1, R1 pri kontrole z inej STK

12,00 EUR

4

Opakované kontroly pre M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T, C, Ps - po kontrole u nás

6,00 EUR

5

Opakované kontroly pre M2, M3, N2, N3, O3, O4, R3, R4, T, C, Ps - pri kontrole z inej STK

17,00 EUR

Zvláštne technické kontroly v čiastočnom rozsahu.

1

Zvláštna kontrola určenej časti vozidla ( za každú skupinu samostatne )

8,00 EUR

2

Zvláštna kontrola brzdového systému

13,00 EUR

Cenník za výkon emisných kontrol.

Emisné kontroly.

1

Motorové vozidlá M1, N1 - benzín, diesel / Bkat, Nkat, Rkat /

22,00 EUR

2

Motorové vozidlá M1, N1 - benzín, diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + LPG, CNG, NG

27,00 EUR

3

Motorové vozidlá M2, M3, N2, N3, T

31,00 EUR

4

Opakovaná emisná kontrola

12,00 EUR

Súvisiace administratívne služby.

1

Administratívna kontrola (1)

7,00 EUR

2

Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2)

13,00 EUR

3

Vystavenie opisu protokolu

4,00 EUR

4

Spracovanie technických údajov pri JDV - I.

5,00 EUR

5

Všetky konzultácie a poradenstvá - v plnom rozsahu

0,00 EUR

Uvedené ceny sú aj s DPH!
Cenník schválený v Bidovciach 14.04.2019, platnosťou od: 15.04.2019