Cenníky

Cenník za výkon technických kontrol.

I. Pravidelné, opakované a zvláštne kontroly vozidiel v plnom rozsahu.

1,

Malé motocykle - kat. L1e, L2e.
(dvojkolesové a trojkolesové vozidlá do max rýchlosti 45 km.h-1 )

11,00 EUR

2,

Motocykle , aj s postranným vozíkom - kat. L3e, L4e.
(dvoj a trojkolesové vozidlá s objemom valcov nad 50 cm3 a rýchlosti nad 45 km.h-1 )

11,50 EUR

3,

Motorové trojkolky a štvorkolky (L5e, L6e, L7e)

12,00 EUR

4a,

Osobné a nákladné motorové vozidlá, ak počet miest je maximálne 9 a celková hmotnosť je do 3500 kg (M1, N1)

21,10 EUR

4b,

ak majú alternatívny pohon / LPG , CNG / alebo hybrid

25,10 EUR

5a,

Motorové vozidlá na prepravu nákladov (N2, N3) a prepravu viac ako 9 osôb (M2, M3)

34,10 EUR

5b,

ak majú alternatívny pohon / LPG , CNG / alebo hybrid

38,60 EUR

6,

Traktory kolesové kategórií : T1, T2, T3, T4

25,10 EUR

7,

Traktory kolesové kategórie : T5

29,10 EUR

8,

Prípojné vozidlá do celkovej hmotnosti 750 kg (O1)

11,00 EUR

9,

Prípojné vozidlá celkovej hmotnosti 751 – 3500 kg (O2)

16,00 EUR

10,

Prípojné vozidlá (O3, O4, R3, R4)

19,10 EUR

II. Opakované a zvláštne kontroly technického stavu v čiastočnom rozsahu.

1,

Kontrola vozidiel kategórií: L1e až L4e a O1

4,00 EUR

2,

Kontrola vozidiel kategórií: L5e až L7e a O2

5,00 EUR

3,

Kontrola vozidiel kategórií: M1 a N1

6,00 EUR

4,

Kontrola vozidiel kategórií: N2, N3, M2, M3

10,00 EUR

5,

Kontrola vozidiel kategórií: T

9,00 EUR

6,

Kontrola vozidiel kategórií: O3, O4, R3, R4

7,00 EUR

7,

Opakovaná kontrola do 24 hod.

1,80 EUR

III. Súvisiace administratívne služby.

1,

Administratívna kontrola po kontrole v našej STK

3,90 EUR

2,

Administratívna kontrola

7,00 EUR

3,

Pridelenie a nalepenie kontrolnej nálepky

3,00 EUR

4,

Vystavenie a pridelenie osvedčenia

1,50 EUR

5,

Opis protokolu o technickej kontrole

3,10 EUR

6,

Spracovanie technických údajov jednotlivo dovezených vozidiel časť I. (L1e, L2e, L3e, L4e, O1 a O2)

3,00 EUR

7,

Spracovanie technických údajov jednotlivo dovezených vozidiel časť II. (L5e, L6e, L7e, M1, N1)

4,00 EUR

8,

Spracovanie technických údajov jednotlivo dovezených vozidiel časť III. (N2, N3, M2, M3, O3, O4, R3, R4, T)

5,00 EUR

Cenník za výkon emisných kontrol.

I. Pravidelné a zvláštne kontroly vozidiel v plnom rozsahu.

1a,

Motorové vozidlá so zážihovým motorom s neriadeným
emisným systémom (B / Bkat, Nkat)

14,30 EUR

1b,

Motorové vozidlá so zážihovým motorom s neriadeným
emisným systémom (B / Bkat, Nkat), ak sa vykoná aj TK

12,30 EUR

2a,

Motorové vozidlá so zážihovým motorom s riadeným
emisným systémom (B / Rkat)

19,10 EUR

2b,

Motorové vozidlá so zážihovým motorom s riadeným
emisným systémom (B / Rkat), ak sa vykoná aj TK

17,10 EUR

3a,

Motorové vozidlá / kategórie M1 a N1 / so vznetovým motorom
(D / Bkat, Nkat)

19,40 EUR

3b,

Motorové vozidlá / kategórie M1 a N1 / so vznetovým motorom
(D / Bkat, Nkat), ak sa vykoná aj TK

17,40 EUR

4a,

Motorové vozidlá / ostatné kategórie / so vznetovým motorom
(D / Bkat, Nkat)

27,20 EUR

4b,

Motorové vozidlá / ostatné kategórie / so vznetovým motorom
(D / Bkat, Nkat), ak sa vykoná aj TK

25,20 EUR

II. Opakované kontroly.

1,

Opakovaná 1a,1b,2a,2b,3a,3b.

4,00 EUR

2,

Opakovaná 4a,4b.

5,00 EUR

III. Súvisiace administratívne služby.

1,

Administratívna kontrola

7,00 EUR

2,

Administratívna kontrola po kontrole v STK Bidovce

3,90 EUR

3,

Pridelenie, vyznačenie a nalepenie kontrolnej nálepky

3,00 EUR

4,

Pridelenie a vystavenie osvedčenia s obalom

1,50 EUR

5,

Vyhotovenie opisu protokolu

3,10 EUR

Uvedené ceny sú aj s DPH!
Cenník schválený v Bidovciach 28.02.2012 , platnosťou od: 01.03.2012.